Privacy statement

 1. Privacy
  Als u contact heeft met Ventilatiespot.nl, legt Ventilatiespot.nl een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Ventilatiespot.nl uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Ventilatiespot.nl verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze afspraken gelden voor alle klanten van Ventilatiespot.nl en/of gebruikers van producten, diensten en websites van Ventilatiespot.nl.
 2. Verkrijgen persoonsgegevens
  nl verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:
 • U verstrekt zelf telefonisch of per e-mail uw persoonsgegevens aan Ventilatiespot.nl voor de uitvoering van de overeenkomst (de dienst).
 • U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier voor het inplannen van een afspraak.
 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
  nl verwerkt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Ventilatiespot.nl verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (de door u afgenomen dienst);
 • uw toestemming;
 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 jaar lang onze administratie te bewaren;
 • het gerechtvaardigd belang van Ventilatiespot.nl om u nieuwsbrieven, herinneringen aan onderhoudsbeurten, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om marketingacties uit te voeren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Ventilatiespot.nl verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens

Doeleinden

Naam (inclusief initialen)

Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.

Adres (zakelijk en privé)

Om contact met u op te kunnen nemen, om de afgenomen producten te kunnen leveren en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.

Functie of beroep

Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren.

Titel(s)

Voor de juiste aanhef.

E-mailadres

Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen.

Telefoonnummer, mobiele nummer

Om contact met u op te kunnen nemen.

Geslacht

Voor de juiste aanhef.

Bedrijf of organisatie

Om de facturen aan de juiste bedrijf/organisatie te adresseren.

 

   

Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam)

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Ventilatiespot.nl gebruik van Google Analytics.

 1. Bewaartermijn 
  Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht tot 7 jaar na de afronding van de dienst bewaard.

Verder worden uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerkt tot het moment dat u Ventilatiespot.nl informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Ventilatiespot.nl stopt met het versturen van nieuwsbrieven, digitale herinneringen voor onderhoudsbeurten of andere digitale mailings.

 1. Uw rechten 
  Onderaan elke digitale mailing die u van Ventilatiespot.nl ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken.

Daarnaast hebt u het recht Ventilatiespot.nl te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Ventilatiespot.nl, Maarssenbroeksedijk 4,
3542 DN Utrecht, of info@ventilatiespot.nl

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens en derden
  nl deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. In onderstaand schema zijn de instanties beschreven waar Ventilatiespot.nl mee werkt. Ventilatiespot.nl heeft een verwerkersovereenkomst met deze instanties zodat zij dezelfde rechten waarborgen.

Instantie

Doeleinden

Google

Voor het bijhouden van klikgedrag. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor het inplannen van afspraken.

Mailchimp

Om u op de hoogte te houden van periodieke onderhoudsbeurten en overige gerelateerde e-mails.

Exact

Voor het bijhouden van onze administratie.

WerkbonApp

Voor het inplannen van onze monteurs.

FeedbackCompany

Voor het onpartijdig beoordelen van onze dienstverlening.

 1. De veiligheid van uw persoonsgegevens
  nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.ventilatiespot.nl/privacy. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.
 3. Contact
  Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Ventilatiespot.nl, Maarssenbroeksedijk 4, 3542 DN Utrecht, of info@ventilatiespot.nl
 4. Anonymize IP
  Uw IP adres is geanonimiseerd en veilig. Alle IP adressen worden vanaf nu anoniem via Google Analytics verzameld.

Utrecht, 21 mei 2018